ข่าวประชาสัมพันธ์

30 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

12 มีนาคม 2562


นายรณภพ กล่อมเกลี้ยง

ผอ.รร.ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์

ห้องเรียนออนไลน์ คณะครู

แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการการจัดการศึกษา ปีการศึกษา2561

ประชาสัมพันธ์

การปลูกผัก Organic

รูปภาพกิจกรรม

สอบนักธรรม

9 พ.ย. 2560 รร.ได้มีการจัดสอบนักธรรมประจำปี 2560

วีดีโอ นักเรียนจบการศึกษา ม. 3 ปี2560

28/03/2561

ชมนิทรรศการพระเมรุมาศรัชกาลที่9 และเที่ยวสวนนกชัยนาท

10 พ.ย. 2560 เยี่ยมชมพระเมรุมาศและชมสวนนกชัยนาทธรรมประจำปี 2560

พานักเรียนไปชมนิทรรศการพระเมรุมาศรัชกาลที่9 เที่ยวสวนนกชัยนาท

ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา